Pokaż menu

Pogodni i Aktywni

Stowarzyszenie Pogodni i Aktywni

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy grupy osób najpierw działających jako grupa nieformalna przez okres 2 lat a od marca 2017 jako stowarzyszenie rejestrowe. Jego misją jest zainteresowanie osób w średnim i starszym wieku z problematyką dotyczącą miejsca seniora we współczesnym społeczeństwie obywatelskim zarówno w Polsce jak i Unii Europejskiej oraz mobilizacji osób starszych do konstruktywnego włączania się w podejmowanie różnych inicjatyw społecznych i realizowania ich.

Zobacz realizację

  • Data Maj 2018
  • Kategoria Strona WWW
  • Klient
  • Zobacz projekt